Kalkulator ET Felg Aluminiowych Katalog Felg OE Czujniki TPMS
cms

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Xfelgi.pl

 

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

Xfelgi.pl Michał Kiełkiewicz

z siedzibą w Poniatów ul. Piotrkowska 4.C, 97-330 Sulejów

NIP: 7712694942                                                            

REGON: 360029306                                                                                                                                     

Tel. + 48 509 700 012

E-mail: xfelgi@xfelgi.pl

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu pod domeną Xfelgi.pl na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

3. Indywidualny Przedsiębiorca [dalej Indywidualny Przedsiębiorca] Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta), telefonicznie pod numerem 509-700-012 lub 604-180-808 lub drogą elektroniczna pod adresem xfelgi@xfelgi.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcę/Przedsiębiorcę danych pozwalających na weryfikację Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu znajdujące przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

4.  W skład zestawu montażowego wchodzą:

 - 4 nowe felgi

 - 20 lub 16 sztuk nowych śrub bądź nakrętek (jeżeli są wymagane)

 - 4 sztuki nowych pierścieni centrujących (jeżeli są wymagane)

 - 4 dekle z logo producenta felg 

Wyjątkiem są felgi produkowane stricte pod dany model auta tzn. niewymagające użycia pierścieni centrujących oraz przystosowane do przykręcenia nakrętkami lub śrubami z pierwszego wyposażenia(OE). Między innymi są to felgi do aut dostawczych, SUV oraz z homologacją ECE R-124. W takim przypadku dodatkowe śruby, nakrętki oraz pierścienie centrujące nie są wymagane do zamontowania felg, dlatego nie będą dostarczone wraz z zestawem montażowym.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Indywidualny Przedsiębiorca/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

6. Klient/Indywidualny Przedsiębiorca/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

7. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia: 

 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu komórkowego (sms) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.


8. Akceptacja regulaminu sklepu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na doręczenia dokumentu faktury lub innego dokumentu fiskalnego potwierdzającego zakup drogą elektroniczną.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Indywidualnemu Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcę/Przedsiębiorcę adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

10. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

11. Sklep odpowiada przed Klientem/Indywidualnym Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

12. Część towarów posiada dodatkowo gwarancję producenta/importera. Czas trwania okresu gwarancyjnego wynosi 24 miesiące od momentu zakupu. Rolę karty gwarancyjnej pełni dokument zakupu - paragon bądź faktura.

13. Termin realizacji zamówienia (czas dostawy) dotyczy tylko dni roboczych od poniedziałku do piątku.

§4

Płatności

1. Klient/Indywidualny Przedsiębiorca/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem (przedpłata),
 • płatność przy odbiorze (pobranie),
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym (gotówka)
 • płatność online obsługuje firma eCard S.A. (elektroniczna),
 • płatność ratalna za pośrednictwem Santander Consumer Bank (raty).


2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Płatność elektroniczna umożliwia zapłatę za pomocą:

 • Kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • Przelewów: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z iPKONET (PKO BP), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), iKO (PKO BP), Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A), Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A).

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Indywidualny Przedsiębiorca/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/ Indywidualny Przedsiębiorca /Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Indywidualny Przedsiębiorca/Przedsiębiorca winien odesłać towar: Xfelgi.pl Michał KiełkiewiczPoniatów, ul. Piotrkowska 4.C97-330 Sulejów(Lub inny wskazany przez sklep adres)

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu dostawy towaru. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki od momentu dostawy towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Indywidualnemu Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy  nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Indywidualnemu Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient/Indywidualny Przedsiębiorca  wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi/Indywidualnemu Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta/Indywidualnego przedsiębiorcy.

 

5. Każdy Klient/Indywidualny Przedsiębiorca/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Sklep odpowiada przed Klientem/ Indywidualnym przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).

8. Rękojmia wyłączona dla Przedsiębiorców.

9. Część towarów posiada dodatkowo gwarancję producenta/importera. Czas trwania okresu gwarancyjnego wynosi 24 miesiące od momentu zakupu.  Rolę karty gwarancyjnej pełni dokument zakupu - paragon bądź faktura.

10. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient/Indywidualny przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient/Indywidualny przedsiębiorca wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: xfelgi@xfelgi.pl

 

3. Klient/Indywidualny Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu lub inny wskazany przez Sklep adres w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep skontroluje jakoś zwracanego towaru w obecności przewoźnika podczas dostawy.

5. Sklep zwraca środki na podany przez klienta drogą mailową numer konta bankowego. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

6. W przypadku gdy Klient/Indywidualny Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi/Indywidualnemu przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient/ Indywidualny Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi/ Indywidualnemu Przedsiębiorcy w poniższych przypadkach umów:

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta/Indywidualnego Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient/Indywidualny Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient/Indywidualny Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Klient/ Indywidualny Przedsiębiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Indywidualnemu Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy  na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient/Indywidualny Przedsiębiorca/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§11
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawce w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: kliknij aby przeczytać politykę prywatności

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Xfelgi.pl Michał Kiełkiewicz

Poniatów, ul. Piotrkowska 4.C

97-330 Sulejów

xfelgi@xfelgi.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Xfelgi.pl Michał Kiełkiewicz

Poniatów, ul. Piotrkowska 4.C

97-330 Sulejów

xfelgi@xfelgi.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 


Dystanse do felg - o czym warto wiedzieć?

Dystanse do felg - o czym warto wiedzieć?

Meritum wiedzy na temat dystansów do felg aluminiowych. Wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale boisz się zapytać.

Czytaj więcej
Felgi aluminiowe GMP Italia Katana i Astral

Felgi aluminiowe GMP Italia Katana i Astral

Dwie nowości od Włoskiego producenta felg aluminiowych spod Mediolanu!

Czytaj więcej
FELGI GMP ITALIA ENIGMA, TOMASON TN21 i TN22 - KOLEKCJA 2018

FELGI GMP ITALIA ENIGMA, TOMASON TN21 i TN22 - KOLEKCJA 2018

Nowy rok zapowiada się bardzo obiecująco - aż trzy gorące nowości w chłodnym styczniu!!!

Czytaj więcej
NEW! NEW! NEW! Tomason TN20

NEW! NEW! NEW! Tomason TN20

Kurtyna w górę! 720 kg nośności i niebywale piękna linia nowego modelu Tomason TN20

Czytaj więcej